Grundsund

Historia Fisket Kyrkan

Grundsunds kyrka

Grundsunds kyrka invigdes 1799. Tornet uppfördes först 1818. En av kyrkklockorna är från detta år. Sedan 1939 hänger ännu en klocka, av malm, i tornet.

År 1893 ombyggdes och förstorades helgedomen till en korskyrka. Läktaren ombyggdes och en piporgel med 11 stämmor inmonterades. Den första altartavlan är från 1814, målad av Samuel Orup. Det finns i kyrkan dessutom ännu en altartavla, målad av O. Kruse, Bokenäs. Denna nya altartavla in- monterades 1974 över altaret i den gamla ramen.

År 1973 genomfördes en större renovering av kyrkan. Den målades då invändigt. Samtidigt togs 32 kyrkbänkar bort, vilket begränsar antalet platser till c:a 400. Dopfunten, timglasstativet samt den lila nummertavlan är från 1799. På predikstolen ligger en stor dansk bibel från 1588-89Grundsunds kyrka Grundsunds kyrka Grundsunds kyrka