Lite fakta om ön Skaftö

Många fynd från stenåldern har hittats på Skaftö, både boplatser och redskap. Vi nutidsmänniskor imponeras kanske ändå mer av bronsåldersrösena, t.ex i Vägeröd med fantastisk utsikt över strömmarna och havet. Stigen upp till röset utgår intill parkeringsplatsen vid Vägeröd. Väl däruppe förundras man också över hur våra förfäder orkade åstadkomma sådana byggnadsminnen utan hjälpmedel!

Skaftöborna har förstås alltid varit ett sjöfarande folk, men också jordbrukare. Många gårdar lydde under den beryktade Margareta Huitfeldt och andra storgodsägare. Fisket drygade ut maten och inkomsterna. Under de stora sill- perioderna växte fiskelägen upp: Fiskebäckskil, Rågårdsvik, Grundsund, Munkevik, Gåsö och andra som nu har försvunnit.

För Fiskebäckskilsborna blev sedan sjöfart en viktig näring. År 1840 fanns där en flotta på 34 fraktfartyg. Dessa segelfartyg gick också på långtrad, på Västindien och Sydamerika. Av naturliga skäl har också båt- byggeri varit en stor näring på Skaftö. Fortfarande byggs det båtar på ön med i mindre skala, många av Sveriges finaste modellbåtar är byggda av Skaftöbor.

Idag bor det 1576 personer på Skaftö, cirka 700 i Grundsund och 450 i Fiskebäckskil. Drygt 100 företag har sin verksamhet på ön. Dessa utgörs huvudsakligen av hantverksföretag, men ett trettiotal av företagen är inriktade mot turismen.

Vi har en enastående vykortslik natur med stora fritidsområden, en lugn och trevlig miljö med vackra bad och nära sjöfartsleder. Vi har god service i våra affärer, vi har flera restauranger och ingen kö till vare sig dagis, skola eller idrottsföreningar. Ytterligare aktiviteter som bio, teater, konserter, kurser, idrottsaktiviteter m.m. gör att samhället aldrig stänger vintertid.

Sommartid ökar befolkningen, under högsäsong, på Skaftö med uppskattningsvis 6000/dag. Naturligtvis är vi glada att det flyttar hit sommarboende men vi måste locka hit mer åretruntboende familjer så att företag, skolor och föreningar fortsätter på samma goda nivå.
För mer information om Skaftö rekomenderar vi siten www.skafto.com